Celem projektu jest aktywizacja i włączenie młodzieży licealnej z małych miasteczek południowego Podlasia w realizację badań naukowych z dziedziny ochrony bioróźnorodności. Badania są oparte o nowoczesną metodę zbierania danych za pomocą fotopułapek i identyfikacji gatunków za pomocą systemu informatycznego. Projekt przyniesie odpowiedź na pytanie, jakie gatunki dużych ssaków zamieszkują lasy w pobliżu podlaskich miast i miasteczek. Liczymy też, że rozbudzi w młodzieży ciekawość świata, zainteresowanie nauką i chęć rozwijania swoich badawczych pasji.

Dowiedz się więcej...
Zdjęcie żubra: © Krzysztof Onikijuk
www.birdwatching.pl/galerie-autorskie/469-krzychoo